1. Dievišķais ir katrā cilvēkā un visā, kas ir dzīvs. Jebkurā dzīvā radībā. Katrā augā, kokā, puķē un putnā. Tikai sajūtot savu dievišķumu, mēs varam to ieraudzīt arī citos. Tas ir pirmais, pie kā, tiekoties un uzrunājot jebkuru cilvēku, vēršamies - pie katra iekšējā Dieva. Varbūt šis cilvēks vēl nav atpazinis sevī Dievu, bet jūs jau to zinat. Arī to, ka pats esat dievs. Tikai iespējams, ka vēl ne līdz galam pamodies, bet ceļā uz to.

2. Visu, ko dari, dari ar prieku un līksmību. Tikai tad tas nesīs augļus un dos svētību gan pašam, gan citiem. Ja nav prieka un līdz ar to gandarījuma par padarīto, tad iespējams, ka ej nepareizā virzienā. Apstājies un padomā. Ieklausies savā sirdsbalsī, jo tā zin, kas ir tavs patiesais aicinājums. Seko tam, nedomājot, ko par to teiks citi.

3. Jo vairāk tevī ir gaismas, jo vairāk pieņemšanas un mazāk vērtēšanas. Gaismai paplašinoties, mēs pakāpeniski pametam duālisma pasauli un apvienojam sevi vienā kopīgā Vienā - gan miesu, gan garu, gan dvēseli. Gaisma ved pie vienotības jeb viengabalainības. Zūd labā un sliktā dalījums, iekšējai telpai paplašinoties. Tā kļūst arvien lielāka līdz piepilda visus ķermeņus - fizisko, ēterisko, astrālo un mentālo. Ap cilvēku veidojas spilgts gaismas oreols, jo , cik gaismas ir iekšpusē, tik arī ārpusē. Cilvēks ir kļuvis izgaismots. Tā arī ir apgaismība, uz kuru mēs visi virzamies.

4. Viss, ko Tu redzi un jūti, ir tavas iekšējās pasaules spogulis. Gan tās lietas, kas tevi priecē, gan tās, kas apbēdina. Jo atpazīstam mēs tikai to, ko labi zinam. Tātad viss tas ir mūsos pašos. Centies izmantot šo spoguli, lai strādātu ar sevi, ieraugot sevī tās īpašības, kas traucē pašizpausmei un no kurām Tu vēlētos atbrīvoties. Centies būt vērotājs visam, kas ar tevi notiek, neielaižot sevī negatīvas emocijas. Mēģini saprast un atrast likumsakarības, kas ir šie faktori, kas ir izraisa tevī šīs disharmoniskās enerģijas. Ja vari, ej dziļumā un atrodi šo emociju rašanās pirmsākumu un paskaties uz to ar savu šī brīža apzināšanās spēku. Iespējams, ka tās aizies kā nebijušas. Bet pozitīvās emocijas centies sevī vairot. Piefiksē tos brīžus un situācijas, kas rada tevī pacēlumu un līdz ar to augstāku enerģētisku vibrāciju vilni. Centies tās apzināti vairot un atkārtot. Tā pakāpeniski soli pa solim harmonija un prieks ieņems pastāvīgu vietu tavā dzīvē.

5. Katra tava dzīve ir vienreizēja un neatkārtojama un nav tādu lietu, ko Tu nevarētu paveikt. Galvenais visā ir un paliek ticība. Ar ticību viss sākas. Ja nav ticības, Tu esi tādā kā gaidīšanas režīmā un tā visa dzīve var paiet tukšgaitā. Kad esi noticējis, tad paļaujies. Paļaujies uz to, ka viss notiks. Ka notiks viss pats labākais priekš tevis. Tu vienkārši to jau zini. Šajā momentā, kad esi paļāvies un atdevis savu dzīvi Radītāja rokās, paveras brīnišķīga iespēja dzīvot, izjūtot katru elpas vilcienu, esot brīvam un atraisītam. Kā putnam. Dzīvot tagad un šeit, izbaudot katra mirkļa vienreizību un neatkārtojamību. Tikai Tagad un šeit.

burbuli

Indijā, 2010 gada februārī