Nav tik liela nozīme tam, ko Tu saki.
Daudz svarīgāks ir tas,
ko Tu jūti.
Ko Tu jūti tad, kad satiec kādu,
kam ir vajadzīga palīdzība.
Kas notiek ar tevi,
kad redzi raudošu bērnu.
Varbūt tajā cilvēkā,
ko visi uzskata par bezcerīgu,
tomēr arī ir cerība.
Ko Tu jūti?
Kad Gaisma pieskaras Zemei
vēlreiz un vēlreiz,
ceļot un modinot,
tajā ir tik daudz cerības.
Kad Gaisma pieskaras Dvēselei,
notiek brīnumi.
Atveras durvis, kas tik ilgi
ir bijušas ciet.
Cietie kļūst par lūdzējiem.
Pēc Gaimas alkstošiem.
Jo tad viss kļūst citādi.
Nograujot savu cietumu sienas,
cilvēki top jūtīgāki.
Vai Tu jūti?
Ko Tu jūti?
Sevi, otru?
Tuvāko ? Tālāko?
Varbūt šodien vairāk kā vakar?
Pajautā sev.
Jūti!

Maija Kadiķe,

esot Kristus enerģijās