Dzīve sirdī ir katra cilvēka, kas ir atnācis šeit šobrīd uz Zemi, uzdevums. Kā lai to iemācās, kas parādīs?

Skolotājs jau sen ir ar mums, un tas ir Kristus.

Runāt par to nav vienkārši, jo runa ir par ticību. Tos, kas tic dogmatiski un kanoniski, kaitina tas, ka kāds var runāt citādi, ne pēc pieņemtiem standartiem. Otra puse ir tie, kas, izdzirdot Kristus vārdu, aizver acis un ausis, un atsakās vispār ieklausīties. Iespējams, ka dvēsele atceras pieredzes, kad ar Kristus vārdu tika nogalināts, vajāts, iznīcināts. Arī tas ir bijis uz šīs planētas un arī mēs tur piedalījāmies, esot vienā vai otrā pusē un arī abās pusēs.

Bet tas nebija dzīvais Kristus, tā bija Viņa vārda izmantošana varas iegūšanai.

Patiesība kā vienmēr ir pa vidu. Un līdz tai ir jānonāk katram pašam. Mēs nevarēsim no tās izvairīties, jo Kristus ir planetārā apziņa un dzīvojot uz Zemes, katrs atrodas šīs apziņas laukā. Tikai kā atrodas? Atdaloši vai savienojoši?
Uz to ir vienkārši atbildēt. Cik daudz savas dzīves pavadu sirdī? Cik izvēļu izdaru, esot Sirds Gaismā? Cik daudz ir prieka manā dzīvē? Cik veselības un laimes?

Kristus enerģija - tā ir iedvesma, mīlestība un prieks.

Varbūt šīs var būt tavas citādās Lieldienas?
Varbūt starp visiem ārējiem notikumiem un Lieldienu atribūtiem Tev ir dota iespēja ieraudzīt un sajust kaut ko vairāk?
Varbūt ir laiks apstāties šajā pieturā uz kādu brīdi, lai satiktu Kristu.
Tikai klusumā Viņu var iepazīt.

Maija Kadiķe