Kamēr cilvēki izvēlēsies ciešanas, viņi cietīs.
Kad cilvēki būs gatavi Augšāmcelties, viņi augšāmcelsies.

Tās ir sakarības, kas vienmēr ir bijušas uz Zemes un Debesīs.
Vienmēr ir izvēle, un to izdara cilvēks pats.
Katru mirkli notiek šī izvēle – iet ciešanu vai Augšāmcelšanās ceļu.
Izvēles var būt neapzinātas, bet tās ir visu laiku un veido enerģijas kopumu, kādā cilvēks atrodas.
Tā kā patiesa ir tā Patiesība – Viss ir paša cilvēka rokās.

- Es parādīju Jums Ceļu. Jums ir dota izvēle – ciest vai celties.
Nav runa par to, vai tas ir viegli vai grūti, bet gan par to, cik Jūs stipri spējat mīlēt sevi, lai izietu no ciešanu loka.
Jo tad, kad Jūs izdarat izvēli mīlēt sevi un tātad Augšāmcelties, visas Debesis nolaižas pie Jums, lai palīdzētu to paveikt.

No Kristus
Pierakstīja Maija Kadiķe