Tu esi ceļā.Savieno savas saules vienā lielā gaismas lodē.
Savieno savas domas vienā bezgalīgā zinošā klusumā.
Savieno savas dzīves tieši tajā, kas esi Tu tagad.
Sadzirdi visu ap sevi. Esi TUR un tajā pašā laikā visur.
Saredzi pasauli ap sevi un viss tas esi Tu.
Viss, kas ir tevī, ir arī ārpus tevis.
Tu turpinies it visā.
Tu vienkārši kļūsti par to.
Par klusuma dziesmu un par dārdošu lietu.
Barjeru nav starp tevi un pasauli ap tevi.

Lasīt tālāk: Tu esi ceļā.

Pieredze.Pieredze. Peldēšana un ieniršana.

 

            Dzīves plūsma ir kā upe. Tā sākas no maza avotiņa un pārtop lielā straumē. Dažreiz upe ir lēnāka, citviet uzņem straujākus apgriezienus. Tā vienmēr ir kustībā, virzībā, attīstībā.

 

            Tāpat arī mūsu dzīve ir kā mūžam plūstoša upe, kurā visu laiku kaut kas notiek. Ja ir iestājies ilgs klusums, tad jālūko, vai neesam iepeldējuši kādā dīķī, kurā nav ne plūsmas, ne straumes. Tad ir ātri jādomā, kā izpeldēt no dīķīša ārā un ļauties atkal lielajai virzībai.

Lasīt tālāk: Pieredze.

Es esmuTrešā acs ir mūsu dievišķās zināšanas. Kad Trešā acs ir savienota ar Sirdi, tad visu, ko mēs vērojam smalkajā pasaulē, mēs vērojam vienlaicīgi caur Sirdi, t.i., caur Mīlestību. Tas dod mums drošību, ka mēs esam uz patiesības ceļa, to ka mums rāda patieso ainu, to ka šī smalkā pasaule mūsu priekšā nostājas tāda, kāda tā ir. Smalkās sajūtas – smalkā dzirde, zināšanas – tās visas ir savienotas caur Sirds centru. Erceņģelis Jeremiēls pastiprina mūsu spēju gaiši dzirdēt, gaiši redzēt, gaiši just. Saikne starp Sirdi un Trešo aci dod iespēju pāriet uz dzīvi no Gaismas impulsiem – no tiem impulsiem, ko mums dod Eņģeļi un smalkā Gaismas pasaule – tātad pāriet uz Gaišvadību. Šis impulsus mums Eņģeļi sūta tik daudz, cik mums tajā brīdī ir harmoniski, viegli un izprotami, lai mēs ietu pa savu Gaismas ceļu.

Eņģeļi un Maija Kadiķe
Meditācija ES ESMU jeb esība savā Gaismas Centrā 10.11.2015

Ziemassvētku Brīnums.Mēs lūdzam, lai mūsu mīļos sargā Eņģeļi – mūsu ģimenes, mūsu bērnus un vecākus. Mēs lūdzam, lai viņiem ir Ziemassvētku Eņģelis. Kaut uz brīdi, kā liels brīnums. Lai ne tikai bērni spēj ieraudzīt brīnumus visapkārt, bet arī pieaugušie. Un vispirms mēs paši. Arī mēs saņemam savu Ziemassvētku Eņģeli, kas būs ar mums kopā visā šajā laikā līdz Kristus bērniņa atnākšanai. Viņš vedīs cauri katram dzīves mirklim. Varbūt paliks pēc tam kopā ar mums, bet varbūt dosies atpakaļ uz to vietu, no kurienes ir atnācis.

Lasīt tālāk: Ziemassvētku...

Zemes DvēseleTas, kas notiek pasaulē, ir dziļā saiknē ar Zemi un Viņas Dvēseli. Cilvēki ir nošķīruši sevi no dabas un pārstājuši dzīvot pēc dzīvības - tas ir godīguma, patiesības, cieņas, miera un mīlestības likumiem. Prāts, tehnoloģijas, pašlabums, egocentrisms ir ņēmuši virsroku daudzos no mums. Būsim godīgi pret sevi! ,,Parīze,, ir mūsu katra sirdī! Gan viena, gan otra puse. Gan gaisma, gan tas, kas nav gaisma. Lai mainītos pasaule, izvēle ir jāizdara katram priekš sevis! Un jāuzdod jautājums - Ar ko šī mana diena ir labāka par manu vakardienu? Kāds ir mans pienesums manai iekšējai Gaismai, manai ģimenei, manai Dzimtenei, Zemei, Visumam?

 

Meditācija Zemes Gaismas Dvēsele

Kā tā var palīdzēt?

  • Uzlabo savas un apkārtējo dzīves kvalitāti
  • Iegūt saikni ar dievišķo sevī un sev apkārt
  • Dzīvot harmoniskāku dzīvi