Es esmuTrešā acs ir mūsu dievišķās zināšanas. Kad Trešā acs ir savienota ar Sirdi, tad visu, ko mēs vērojam smalkajā pasaulē, mēs vērojam vienlaicīgi caur Sirdi, t.i., caur Mīlestību. Tas dod mums drošību, ka mēs esam uz patiesības ceļa, to ka mums rāda patieso ainu, to ka šī smalkā pasaule mūsu priekšā nostājas tāda, kāda tā ir. Smalkās sajūtas – smalkā dzirde, zināšanas – tās visas ir savienotas caur Sirds centru. Erceņģelis Jeremiēls pastiprina mūsu spēju gaiši dzirdēt, gaiši redzēt, gaiši just. Saikne starp Sirdi un Trešo aci dod iespēju pāriet uz dzīvi no Gaismas impulsiem – no tiem impulsiem, ko mums dod Eņģeļi un smalkā Gaismas pasaule – tātad pāriet uz Gaišvadību. Šis impulsus mums Eņģeļi sūta tik daudz, cik mums tajā brīdī ir harmoniski, viegli un izprotami, lai mēs ietu pa savu Gaismas ceļu.

Eņģeļi un Maija Kadiķe
Meditācija ES ESMU jeb esība savā Gaismas Centrā 10.11.2015

Zemes DvēseleTas, kas notiek pasaulē, ir dziļā saiknē ar Zemi un Viņas Dvēseli. Cilvēki ir nošķīruši sevi no dabas un pārstājuši dzīvot pēc dzīvības - tas ir godīguma, patiesības, cieņas, miera un mīlestības likumiem. Prāts, tehnoloģijas, pašlabums, egocentrisms ir ņēmuši virsroku daudzos no mums. Būsim godīgi pret sevi! ,,Parīze,, ir mūsu katra sirdī! Gan viena, gan otra puse. Gan gaisma, gan tas, kas nav gaisma. Lai mainītos pasaule, izvēle ir jāizdara katram priekš sevis! Un jāuzdod jautājums - Ar ko šī mana diena ir labāka par manu vakardienu? Kāds ir mans pienesums manai iekšējai Gaismai, manai ģimenei, manai Dzimtenei, Zemei, Visumam?

 

Meditācija Zemes Gaismas Dvēsele

No bailēm līdz piedošanai. Katrs no mums ir piedzīvojis smagus brīžus. Bailes, sāpes, slimības....arī dusmas un dziļa aizvainojuma sajūtu. Tādos brīžos liekas, ka visa pasaule ir nostājusies pret mani, ka neviens nav spējīgs saprast, cik slikti jūtos, cik ir smagi  un ka neviens ne īsti grib, ne arī var palīdzēt.

 Ejot iekšā šajā sajūtā, var nonākt pie dziļa patiesības grauda. Pie atklāsmes, ka tas, kas notiek tādos brīžos, ir zināms un jūtams tikai vienīgi man pašai, jo tā ir manis radītā pasaule tobrīd. Līdz ar to palīdzēt sev var tikai katrs pats. Lai tas sāktu notikt, tad tas, kas pieņems lēmumu par labu pārmaiņām, arī ir tikai katrs pats.

Lasīt tālāk: No bailēm...

No piedošanas līdz mīlestībai.Nenoliedzami, ka katram dzīvē ir bijušas situācijas, kas izraisījušas satraukumu un sāpes. Tās ir radījušas diskomfortu iekšējā jūtu pasaulē. Līdz ar to tikai tādu pašu enerģiju šajos brīžos spējam izstarot arī uz ārpusi, tātad ap sevi. Diskomfortu var izraisīt arī kādi sen piedzīvoti notikumi, kas atstājuši savu nospiedumu uz Dvēseles. Šie nospiedumi krājas un klājas viens uz otra, izveidojot tādu kā pārvalku jeb sienu, kas neļauj piekļūt savai paša dvēselei un būt savienojumā ar to. Tas ir līdzvērtīgi, kā taustīties un meklēt ceļu miglā, kur gaismiņa, kas ir kaut kur tālumā, var būt gan paša Dvēseles gaismas atspīdums, gan arī malduguns.

Lasīt tālāk: No...

Par mīlestībuPar mīlestību.

 

  Mīlestība ir tā īpašā lieta, kuru cilvēks ir atnācis apgūt šeit uz planētas Zeme. Dievišķā dzirksts, ko Radītājs ir ielicis mūsu katra sirdī ir kā pirmsākums, kā sēkla šai mīlestībai.

 

  Mīlestība ir līdzīga kāpnēm, kuras sākas no pamatiem, bet sniedzas augstu. Varbūt pat skatam netverami.

 

  Kad esi uz pirmā pakāpiena, tad sajūta ir samērā droša, stabila un vienkārša. Šai sajūtai ir jānostiprinās, lai varētu doties tālāk. Tā soli pa solim, no pakāpiena uz pakāpienu, jo, kad pirmais mēģinājums ir paveikts, zināma zinātkāre un dabiska pašpilnveides dziņa liek pacelties arvien augstāk un augstāk.

Lasīt tālāk: Par mīlestību

Kā tā var palīdzēt?

  • Uzlabo savas un apkārtējo dzīves kvalitāti
  • Iegūt saikni ar dievišķo sevī un sev apkārt
  • Dzīvot harmoniskāku dzīvi