Lauvas Vārti.2015.gada 8.augusts ir īpaša diena Visumā, kad apkārt virmo trīs astotnieku enerģijas 888, jo ir 8 datums, 8 mēnesis un 2015 kopā veido 8. Trīs 8 saka, ka noteikts etaps dzīvē beidzās, un zīme aicina, lai sagatavotos tam un dotos uz priekšu. Šo ciparu kombinācija arī nozīmē to, ka tuneļa galā ir gaisma. Ir tikai jānoliek liekais un jāatver Gaismas Vārti.

 

 Kā iziet cauri Vārtiem.  

Lasīt tālāk: Lauvas Vārti.

Izvēles un iespēju laiks.2015.gads ir ļoti īpašs gads, jo ir izvēles izdarīšanas laiks – katram no mums ir jāizdara izvēle, kā mēs gribam turpmāk dzīvot.
Zeme pāriet uz dzīvi Mīlestībā. Un mums katram ir kas paveicams, lai mūsu dzīve kļūtu daudzpusīgāka un dziļāka, piepildītāka.

Ir jāsakārto savas attiecības ar vecākiem, izprotot un pieņemot savus vecākus, mēs veicam pirmo apzināto soli savā gaismas esībā. Mums savi vecāki ir jāieved katram pašam priekš sevis godināšanas un mīlestības enerģijās.
Nākamais solis ir sevis vērošana, svarīgi ir būt savas dzīves centrā, savas esības centrā – tā ir kā sava veida savas dzīves telpas kārtošana un būšana „tagad un šeit”. Biežāk būt bezdomu stāvoklī un Tagadnē, kas ir īstais mūsu Esības stāvoklis.
Trešais solis ir būt dabā, dzīvot saskaņā ar dabu, uzņemties atbildību par dzīvi uz šīs planētas. Tas nav tikai savākt aiz sevis atkritumus, taču skatīties vēl plašāk, ko es varu darīt, piemēram, attīrīt un arī veidot spēka vietas.
Drīz „iesim cauri” Lauvas vārtiem. Šis ir laiks, kad varam spert spēcīgu enerģētisku soli – Saule mūs burtiski piepludina ar savām enerģijām. 8.augustā atveras Lauvas vārti un mums ir iespēja sagatavoties šim brīdim, izvērtējot to, kas ir tas, ko es gribu iznest cauri šiem Lauvas vārtiem un ko es gribu atstāt aiz šiem vārtiem – tie ir Iespēju un Jaunas esības vārti. Šis ir mūsu Saules un Jaunas esības laiks. Katrs no mums nes līdzi sev dažādas lietas, taču ir laiks šo nastu padarīt vieglāku ,atbrīvojoties no lietām, kas vairs nav nepieciešamas, kas ir nokalpojušas

 

 

Maija Kadiķe - Iespēju laiks un Jaunas esības vārti

 

No Asīzes Franciska.Maijā man bija iespēja būt Itālijā un apmeklēt Svēto un Erceņģeļu vietas. Biju nelielā pilsētiņā kalnos, ko sauc par ASĪZI. Tā ir vieta, kur dzīvojis, lūdzies un vienkārši bijis Svētais Francisks. Viņa klātbūtnes sajūta bija tik spēcīga, ka pierakstīju šo vēstījumu - sarunu ar Svēto. 

            

Lasīt tālāk: No Asīzes...

Kā kļūt pieaugušam.Dzīve nāk ar savām mācībām. Tikai tās izprotot un izstrādājot varam doties tālāk.

            Pirmie cilvēki, kurus mēs savā dzīvē satiekam un caur kuriem ienākam pasaulē, ir vecāki. Mūsu radītāji. Tikai tad, kad attiecības ar vecākiem ir harmoniskas un līdzsvarotas, varam doties tālāk, un kļūt par jaunieti un tikai pēc tam par sievieti vai vīrieti. Attiecībām ar vecākiem nav jābūt izdomāti rožainām, jo tad radām ilūziju ap sevi, bet gan cieņas un miera pilnām. Ja arī vecāki vairs nav šeit Zemes līmenī, attiecības turpinās tur, kur esam palikuši kopā ar viņiem enerģētiski.

Lasīt tālāk: Kā kļūt...

Dzīve mīlestībāŠis laiks ir brīnumainu pārvērtību pilns. Tikai ir jāatver durvis un jāiziet ārā no pašu radītiem ierobežojumiem. Dievs klauvē pie durvīm, mums ir tikai tās jāatver.
Tur sākas mīlestības pasaule, jo Dievs - tā ir Mīlestība. Katrs mēs varam spert tik soļus šajā jaunajā pasaulē, cik mums šobrīd ir harmoniski. Jāuzticas un jāiet. Nezināmā, bet brīnum skaistā pasaulē. Tad arī sākas tā Dzīve pēc kuras tik ļoti ilgojamies, pēc kuras tiecamies.

TAS IR IESPĒJAMS! 

 

Maija Kadiķe (video) -  Ceļš uz dzīvi Mīlestībā

 

 

Kā tā var palīdzēt?

  • Uzlabo savas un apkārtējo dzīves kvalitāti
  • Iegūt saikni ar dievišķo sevī un sev apkārt
  • Dzīvot harmoniskāku dzīvi