Es zinu, ka būs lidojums

Uz planētu, kur debess jums

Pie pirkstu galiem pieskaras.

Tad nožūs visas asaras.

Tik mirkli vēl es kavējos,

Lai ņemtu līdzi savējos.

Vēl kādam vaigi spilvenā,

Bet zvaigznes savā orbītā

Mums stāsta, ka būs notikums,

Kad atvērsies viss debess jums.

Varbūt vēl Zeme mazliet skums

Pēc mums, kam priekšā lidojums

Uz planētu visgaišāko.

Es apskauju un mīlu to.

Pie pirkstu galiem debess jums

Un Zeme, kā liels notikums.