Mīlestības ziedā.


Saule silda manu sirdi

līdz tā arvien lielākā mīlestībā atveras.

Saules stari pieskaras sirds zieda ziedlapiņām,

tās noglāsta un palīdz atraisīties.

Tā ir Tava Gaisma, Dievs,

kas kopā ar Sauli pieskaras manai sirdij.

 

Es lūdzu Tevi, Dievs,

palīdzi man šo siltumu savā sirdī saglabāt,

lai arī kas ap mani un manī notiktu.

Palīdzi man ieraudzīt Tevi it visā,

kam es pieskaros,

ar ko es satiekos un savienojos.

Es zinu, ka ir lietas,

kas man sevī ir jāmaina,

lai varētu vienmēr savu sirds ziedu

saulainu saglabāt.

Lai ziedlapiņas būtu atvērtas

un starotu pretī cilvēkiem.

Palīdzi man, Dievs,

to paveikt – ieraudzīt un mainīt sevī to,

kas vēl nav mīlestībā.

Palīdzi atbrīvot vecās piesaistes,

enerģijas un uzskatus.

Es atļauju vecajam aiziet

un jaunajam atnākt

kopā ar Tevi, Dievs,

un Taviem Gaismas Eņģeļiem.


Es esmu savā mīlestības ziedā.


ES ESMU.


No Erceņģeļa Samuēla