Caur jasmīniem

mēs runājām tik bieži.

Bij siltas naktis

un tuvu saules grieži.

 

Tur saule ūdenī

tad tecēja uz rietu,

Un kaijas meklēja

sev gulēšanas vietu.

 

Un smilgas stāstīja

pasakas par smilgām.

Bet es tad viņām

savējās par ilgām.