Šovakar es rakstu Tev

rakstu putekļus un vēju

šovakar es rakstu Tev

to ko rīt es noklusēju

 

šovakar es rakstu Tev

rakstu akmeņus un puķes

šovakar es rakstu Tev

vārdi nosarkst tā kā skuķes

 

šovakar es rakstu Tev

rakstu pilsētas un mājas

šovakar es rakstu Tev

kamēr pirkstiem piekūst kājas