Esi ar mani, Dievs! Esi ar mani kopā.

Es lūdzu Tevi no savas sirds gaismas avota.

Tur, manā gaismā, es Tevi vienmēr sajūtu un ar Tevi savienojos.

Es ticu, ka Tu esi sirdī.

Es ticu, ka Tu esi manī.

Jo esmu es tavs bērns.

Es ieklausos, ko Tu saki.

Es sajūtu, ka Tu mani vadi.

Es zinu, ka pasaule, kura ir ap mani, ir Tava pasaule.

Tātad patiesa, taisnīga un mīloša.

Es pieņemu šo pasauli, kā savējo, un ar to sadarbojos.

Esot, dzīvojot, mīlot un radot.

Pateicībā, ka esmu Tevi satikusi, Dievs!

Pateicībā, ka dzīvoju tavā Gaismā!

 

Lūgšanas