Visa mana esība pēc Gaismas tiecas.

Katra mana doma, vārds un darbs

 vēlas kļūt tīrāks un gaišāks.

Tāpēc es lūdzu Tevi, Dievs,

atver manu Sirdi!

Lai tā ar katru elpas vilcienu

arvien lielākā Gaismā iezaigojas.

Ja ir kādi šķēršļi,

 kas traucē manam Sirds ziedam

līdz galam atvērties,

 es lūdzu Tevi, Dievs,

parādi man tos skaidri un saprotami.

Lai šie šķēršļi manā acu priekšā nostājas,

un es tos ar īstenības acīm ieraugu.

Tad, Dievs, lūdzu dod man savu spēku

šo patiesību pieņemt.

Kad uz savu tumšo pusi

 es ar Tavām acīm raugos, Dievs,

tad tā man kļūst izprotama.

Es zinu, ka tumšā puse

pēc Mīlestības ilgojas.

Tagad kopā ar Tevi, Dievs,

es spēju to dot.

Tad izgaismojas manas bailes,

šaubas un aizvainojumi,

kas ir traucējuši manam Sirds ziedam

līdz galam atvērties.

Tagad tas notiek.

Es ieelpoju arvien vairāk Gaismas savā Sirdī.

Mana elpa ir viegla un brīva.

Mana elpa ir dziļa un maiga.

Mana Sirds ir atvērta.

Tajā ir uzplaucis Mīlestības zieds.

Es esmu Mīlestība.

Kopā ar Tevi, Dievs,

 

ES ESMU.

Lūgšanas