Kad Dieva plauksta galvai pieskaras,

viss manī pamostas, laistās un mirdz.

Zelta Gaisma piepilda visu manu esību

un modina manu Garu.

Caur to es spēju pati

dievišķā Zelta Gaismā starot.

Ar katru elpas vilcienu

 arvien vairāk savienojos

ar Gara spēku un gudrību sevī.

Es to spēju tāpēc,

ka Tava plauksta, Dievs,

 ir uz manas galvas,

sniegdama atbalstu un svētību.

Es zinu, ka kopā ar Tevi eju šo Ceļu

pie savas iekšējās Vienotības.

Tagad es spēju nolikt

savas bailes, dusmas un aizvainojumus

pie Tavām kājām, Dievs.

Tas dara mani brīvu.

Ar katru elpas vilcienu

 arvien vairāk savienojos

ar sirdsskaidrību, līdzjūtību un žēlsirdību.

Es redzu un zinu,

ka visi cilvēki ir atnākuši uz Zemi

ar savu Gaismas uzdevumu.

Tagad es spēju to saskatīt

un godināt Gaismu katrā cilvēkā.

Es savienojos ar savas Dvēseles uzdevumiem.

Ar katru brīdi es tos arvien skaidrāk saprotu.

Mans Gars dod spēku

iet pa Dvēseles Gaismas Ceļu.

Tava plauksta, Dievs,

vienmēr ir uz manas galvas,

sniedzot Svētību un Mīlestību.

 

Es eju šo Ceļu kopā ar Tevi, Dievs!

 

Es esmu ar Tevi!

 

ES ESMU.

 

No Erc.Metatrona

 

Lūgšanas