dabaDaba apkārt mostas, un es mostos kopā ar to.

Tikai palīdzi man vienmēr nomodā būt.

Lai redzu es savu patieso dabu.

Lai redzu es sevi tādu, kāda es esmu.

Lai redzu es sauli sevī un arī to daļu, kas vēl nav saule.

Tikai lūdzu es Tevi, palīdzi man šo tumšo pusi saulainā vietā ievest.

Un tur palikt.

Palīdzi man to paveikt!

Lūdzu! Tu vari!

Palīdzi man atvērtai būt

Un šo sauli sevī turēt.

Tik spožu, cik ir Tava Saule.

Es zinu, ka es to varu.

Kopā ar Tevi.

Tad Tava Saule ir manējā.

Tad es TUR esmu.

Palīdzi man TUR būt

un palīdzi man TUR palikt.

Es zinu. Tu vari.

Es esmu nomodā.

Es esmu saulē.

Es esmu.

Lūgšanas