Tas ir visskaistākais, ko mēs varam dāvināt cilvēkiem – patiesas lūgšanas, kas nāk no Sirds. Un mēs lūdzam par sevi, lai mums pietiek spēka un Gaismas iet pa šo savu pašu Dvēseles izvēlēto Ceļu. Mēs lūdzam par savu ģimeni, par saviem mīļajiem. Mēs lūdzam par bērniem, par vecākiem, par savu dzimtu, par savām vecmāmiņām un vectētiņiem, par savām vecvecmāmiņām un vecvectētiņiem, jo arī tie esam mēs un arī viņi grib, lai par viņiem atceras un par viņiem lūdz: „Mēs lūdzam par jums, mūsu mīļie! Tikai tāpēc, ka bijāt jūs, esam mēs!”

Un par savu zemi mēs lūdzam, par savām dzimtas mājām, mēs aizejam uz to vietu un godinām, un aizvedam uz turieni kādu no mūsu Eņģeļiem – uz Kurzemi, uz Vidzemi, Latgali, Zemgali – no kurienes nāk mūsu ģimene un dzimta, arī tur ir vajadzīgi Eņģeļi. Un mēs tagad varam aizceļot domās uz turieni un aizvest kādu Eņģeļu kori un ansambli ar arfām un trompetēm, lai Viņi var gatavoties Kristus bērniņa atnākšanai. Tad mēs dodamies uz savām mājām un arī uzaicinām Eņģeļus – tik cik Viņi grib tur palikt, tik daudz Eņģeļu lai tur ir.
Eņģeļi nāk šajā laikā uz mūsu Zemi ar Gaismas laivām un pa Gaismas kanāliem un Ceļiem, kur daži atvērti un daži vēl tikai atveras.
Mūsu devums ir mūsu lūgšanas:
„Mēs lūdzam Tevi ,Dievs un Tavus Gaismas Eņģeļus,
lai spēks no Tevis ir tik liels un visaptverošs,
ka Eņģeļi atkal spēj nonāk šeit uz Zemes,
lai Viņu ir vairāk un vēl vairāk nekā tas ir bijis citus gadus,
jo mums cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs šo Gaismas spēku atbalsts.
Lai katram cilvēkam nāk klāt viņa Ziemassvētku Eņģelis,
kā brīnums, kas nolaižas uz Zemi.
Dievs, dod mums to!
Mēs lūdzam to no savas Sirds vistīrākās Gaismas!
Dievs, iedod katram cilvēkam pa Eņģelim,
lai Tas viņu sargā un modina,
lai dod viņam Gaismu un lai modina viņā Gaismu!
Dievs, esi tik žēlīgs!
Lai viss notiek pēc Augstākā Dievišķā plāna un ir tieši tik Eņģeļu,
cik Zeme šobrīd ir pelnījusi un vēl mazliet
... vēl mazliet vairāk, Dievs!
Iedod arī tiem, kuri netic!
Dod Dievs mums vēl šo iespēju!
Varbūt tiem, kuri netic, Viņus visvairāk vajag!
Mēs lūdzam par tiem,
kuri vēl neredz Gaismu – dod viņiem šo Gaismas stariņu,
lai tas viņus modina,
lai Gaisma atver Sirdis un ļauj tajās ienākt Mīlestībai.
Jā, mēs zinām, mēs zinām, ka mēs paši esam to darījuši,
bet iedod vēl šogad!
Lūdzu Dievs, iedod tās Gaismiņas!”

Un Eņģeļi nāk uz Zemi pa Gaismas Ceļiem ar Gaismas kuģiem, laivām.
Mēs varam vērot, kā šie Gaismas stari iekļauj Zemi, kā tie pieskaras dažādām vietām uz Zemes lodes. Uz katru vietu aiziet kāds Gaismas tunelis, kāda Eņģeļu laiva nosēžas, lai nestu svētību un Gaismu. Mēs redzam, ka tumsa tiek kliedēta un kā Eņģeļi iet pie tiem cilvēkiem, kuru rokās ir ieroči. Mēs redzam, ka kāds noliek ieročus, kāds atver Sirdi, kāds sajūt Mīlestību, kāds vienkārši apstājas un sāk domāt. Un tas ir daudz.

Maija Kadiķe
09.12.15. Baltais meditāciju vakars kopā ar Eņģeļiem

Lūgšanas