ngm 265458329Es lūdzu piedošanu visam dzīvajam,kas ir uz Zemes, jo viss ir dzīvs.

Zālei, kokiem, puķēm, katram asniņam, kas vēl dīgs, katram putnam, kas vēl dzims.

Es lūdzu piedošanu visiem saviem tuvajiem šajā dzīvē un arī citās dzīvēs.

 Saviem dvēseles radiniekiem es lūdzu piedot un svētīt mani, un būt kopā visos vieglos un nevieglos brīžos.

 Visām savām mātēm un visiem tēviem es izlūdzos piedošanu.

Un bērniem, kuri piedzima, un tiem, kuri nepiedzima, piedodiet man.

Lūdzu to no visdziļākā savas sirds Avota.

Visām situācijām, kas bijušas un caur kurām kādu sliktu domu, vārdu, vai rīcību esmu sajutusi

un izpaudusi, piedošanu lūdzu.

Un piepildu ar Mīlestību no sava sirds Avota.

Visiem cilvēkiem uz Zemes, kurus esmu satikusi

un vēl satikšu, un arī citām būtnēm Visumā

bezgaligā cieņā paklanos un piedošanu lūdzu.

Piedodiet. Piedodiet. Piedodiet.

Mīlestība no mana visdziļākā sirds Avota piedod Jums.

Arī man ir piedots

un es piedodu sev.

Lūgšanas