Kad sajūtu es sevī bērnu, tad zinu, ka viņš pēc manis ilgojas un tiecas.

Šis bērniņš, iespējams, ir bijis nesaprasts, tāpēc es tagad varu visu viņa dzīvi izmainīt.

Esmu es pieaugusi, gudra un vieda. Es mīlu sevi un tāpēc varu šo mīlestību savam bērnam sevī dot.

Es apskauju viņu un drošā vietā aizvedu, kur manu bērnu saprot,

sadzird un uzklausa viņa vajadzības.

Tur, tajā gaismas pasaulē, kur kopā ar savu bērnu esmu, ir droši, silti un mierīgi.

Viss tas labais, ko esmu savā dzīvē sajutusi – atzinība, prieks, harmonija, miers un mīlestība –

viegli ieplūst un piepilda manu bērnu manī.

Bērns mainās un dziedināts top, jo ir saņēmis tieši tās enerģijas, kuras viņam pietrūka bērnībā.

Mēs apskaujamies un savienojamies.

Tagad kopā varam droši doties uz situācijām bērnībā, kurās bērns ir ticis sāpināts un izmainīt tās.

Tagad mēs esam kopā. Tagad mēs esam vienoti. Tagad viss ir savādāk.

Es apskauju savu bērnu sevī un saku –

Tās dienas ir beigušās, kad Tu juties vientuļš, nepasargāts un nemīlēts.

Tagad es varu dot Tev to visu, ko Tu nesaņēmi bērnībā.

Mēs kopā veidosim savu dzīvi tādu, kādu to patiesi vēlamies.

Visi tie ierobežojumi, kas neļāva Tev izpaust sevi kā gaismas būtni, ir beigušies.

Mūsu esības ir apvienojušās kopīgā gaismas un mīlestības telpā,

kurā mēs jūtamies droši, harmoniski, līdzsvaroti un priecīgi. Mīlēti un mīloši.

Mēs esam tagad kopā, lai radītu savu dzīvi tādu, kādu to gribam,

esot kopā ar saviem gaismas eņģeļiem un savienoti ar viņu bezgalīgo mīlestības plūsmu.

Es mīlu Tevi, mans bērns manī! Mēs esam kopā.Mēs esam vienotībā un savā patiesajā spēkā.

 Mēs esam.

ES ESMU.