Meditācija.

 

Kad Kristus enerģijas sajūtu, tad zinu, ka Viņš ir ar mani.

Mēs sēžam blakus. Mūsu pleci saskaras,

veroties debesīs un ūdens bezgalīgajos plašumos.

Ir tik viegli, droši un silti.

Kristus enerģija ieplūst manī, un es pasauli Viņa acīm redzu.

Viss apkārt zelta gaismā pārvēršas.

Pasaule mirdz, zaigo un mīlestībā staro.

Šī mīlestības gaisma ieskauj katru cilvēku.

Es to sajūtu.

Es redzu arī to daļu cilvēkos, kas vēl nav mīlestība.

Bet arī to caur Kristus enerģiju es varu izprast un pieņemt.

Visa pasaule ap mani zelta gaismā pārvēršas,

kad es vienota ar Kristu esmu.

Šī gaisma ieskauj arī zemeslodi.

Zelta tilti savieno dažādas vietas uz Zemes.

Tās atbalsta viens otru

un vienotā gaisma tīklā savienojas.

Tas pats notiek arī ar cilvēkiem.

Mīlestības gaisma plūst no sirds uz sirdi.

Cilvēki atveras laimei un priekam,

saprotot viens otru bez vārdiem.

Visa Zeme Atdzimst 

un mēs – cilvēki to kopā ar Zemi daram.

Kristus parādīja mums Ceļu

uz Dvēseles Augšāmcelšanos.

Ceļu uz dzīvi Gaismā un Mīlestībā.

Kristus enerģija ir katrā no mums.

Tā mūs izvedīs cauri tumsai,

lai atdzimtu kopā ar Kristu

Mīlestībai.

 

14.02.2014. Caur Kristu. Meditācija pie Galileja jūras.