Meditācija. Saules Augstākā punktā.

 

Kad Saule pieskaras manai esībai,

es ar to savienojos un gaismā staroju.

Viss, kas nav līdzsvarā ar Jaunās Saules enerģijām,

atbrīvojas un aizplūst uz to vietu Visumā,

kur tam ir jābūt pēc Augstākā dievišķā plāna.

Tagad es varu sevi no jauna radīt,

piepildot ar svaigajām, dimantdzidrajām gaismas frekvencēm.

Es ieelpoju šīs tīrās enerģijas un piepildos ar tām

līdz katra mana šūniņa, asins lāse, visi orgāni un ķermenis

vibrē un staro Jaunās Saules gaismā.

Es ieelpoju šo dievišķo plūsmu,

savienojos ar to, un esmu kopā visu laiku.

Ieelpā un izelpā.

Ieelpā un izelpā.

Mani smalkie ķermeņi piepildās ar visaugstāko frekvenču

dimantdzidrajām enerģijām tik daudz,

cik man tas ir harmoniski šobrīd

un saskaņoti ar Augstāko dievišķo plānu.

Es uzaicinu Erc.Metatronu ienākt manā enerģijas plūsmā

un aktivizēt gaismas ķermeni.

Tas uzņem tādas frekvences un ātrumu,

cik tas šobrīd man ir viegli un vienkārši.

Es ļaujos Erc.Metatrona sakrālā kuba iedarbībai

un lūdzu Viņu būt ar mani kopā,

kad veicu pāreju uz Augstākākām Saules vibrācijām.

Es aicinu Eņģeļus, Kristu, Dievmāti un Mariju Magdalēnu!

Esiet kopā ar mani.

Es nolieku savu veco čaulu pie Dieva kājām.

Jūs ievedat mani Jaunajā Zemē.

Jaunā Esībā.

Jaunā ES ESMU.

ES ESMU.