Kad dvēsele ilgojas pēc gaismas, tā savā tumsas daļā ieskatās.

Caur mīlestību un pieņemšanu viņa to ierauga.

Caur gaismu tuneļa galā un caur sveci, kas ir iedegta tumsā.

Tikai viena maza sveces liesma un pasaule kļūst citāda.

Kad šī sveces liesma, kas caur dvēseles gaismas punktu ir tikusi iedegta, savienojas ar Radītāja Vienoto Sauli un saņem Zemes Mātes atbalstu, gaismas kļūst arvien vairāk.

Šī vēl mana neizzinātā puse, kas tagad ir savienota ar gaismas plūsmu, kas nāk no dvēseles liesmas un Radītāja Vienotās Saules, savienojumā ar Māti Zemi, ar katru brīdi kļūst redzamāka, konkrētāka un līdz ar to pieņemamāka.

Gaisma dod drosmi un apņēmību ieskatīties savā tumšajā pusē.

Ieskatīties acīs tumsai un caur atpazīšanu un atzīšanu padarīt to no nezināmā par zināmo.

Es paņemu savu tumsas daļu aiz rokas un ievedu Radītāja Vienotās Saules apspīdētās pļavās.

Tur nav ne labā un nav ļaunā.

Tur viss ir Viens.

Viss ir vajadzīgs bijis, lai es šeit tagad būtu, to izprastu, pieņemtu un caur pieņemšanu atbrīvotos no tumšās puses sevī.

Pieaicinu visus Gaismas spēkus, Gaismas eņģeļus un Ercenģeļus, Gaismas Skolotājus, visus Svētos, Tēvu – Radītāju un Māti – Zemi un caur viņu gaismas stariem bailes, piesaistes, vecos uzvedības modeļus, programmas un visu to, kas man šajā dzīves posmā ir traucējošs, ar mīlestību, izpratni un pateicību atlaižu un šajā pat mirklī ar strauju izelpu no tā atbrīvojos.

Viss vecais un traucējošais manai attīstībai un iešanai pa ceļu, ko ir izvēlējusies dvēsele, nonāk tajā vietā Visumā, kur tam jābūt pēc Augstākā dievišķā plāna.

Vēroju eņģeļu, Gaismas Skolotāju un Radītāja apspīdēto dvēseles dārzu un pārmaiņas, kas tajā ir notikušas.

Ļaujos gaismas plūsmai un visiem transformāciju procesiem, kas man ir paredzēti pēc Augstākā dievišķā plāna saskaņā ar Visumu, visiem Visumiem un Augstāko Logosu.

Dvēseles gaisma, kas tagad ir savienota ar Tēva Radītāja vienoto Sauli un Zemes Mātes kodola tīro enerģiju, rada jaunu dvēseles dārzu, kurā tumšās puses caur izpratni un mīlestību ir tikušas atlaistas un to vietā spēcīgāka gaisma, prieks, mīlestība un harmonija ir ienākušas.

Dvēsele tagad ir savu vienotību atguvusi un savā esības pirmsākumā atgriezusies.

Paklanos pateicībā Tēvam Radītājam un Mātei Zemei, visām Gaismas būtnēm, Gaismas eņģeļiem, Erceņģeļiem un Gaismas Skolotājiem.

Es esmu drosmīga.

Es esmu brīva.

Es esmu laimīga.

Es esmu gaisma.

Es esmu miers

ES ESMU.