Savā gaismas punktā, savā līdzsvarā esot,

visa pasaule pavisam cita paveras,

jo arī tā savā gaismas un vienotības spektrā atveras.


Kā ziedi, koki un katrs zāles stiebrs vienotībā

un līdzsvarā vibrē,

tā mēs katrs pats šo dabas vienotību

un līdzsvaru sevī ienesam.

Putni tik vienoti sastājas kāšos

un uz tām zemēm dodas, kur viņiem ir jābūt.

Un katrs putns zin savu vietu šajā garajā putnu rakstā,

jo vienoti viņi visi ir un līdzsvara

un miera enerģijas sevī nes.

Putnu zīmes debesīs mums par mums pašiem stāsta.

Par mūsu dvēseles ģimeni, kas droši

un apņēmīgi dodas savā ceļā pa tiem Kosmosa laukiem,

ko paši ir izvēlējušies.

Šī mūsu gaismas ģimene ir tā,

kas palīdz mums līdz savam iekšējam līdzsvaram nonākt,

šo līdzsvaru sevī atpazīt, pieņemt un paturēt.

Tas ir kā iekšējais gaismas dārzs,

kur katrs augs, zieds, krūms un koks zin,

kad un kā, kādā laikā un krāsā tam ir jābūt un jāzied.

Iekšējais līdzsvars un iekšējā vienotība

tādu pašu pasauli arī ap mums spoguļo.

Un līdz ar to tā vienkārša un pieņemama top,

jo tāda tā ir.

Caur pieņemšanu mēs sevi

vēl lielākai gaismas plūsmai atveram,

jo tad ieraugam, sajūtam un savienojamies

ar gaismām citos cilvēkos.

Mūsu katra paša brīva izvēle ir, vai nu ieraudzīt gaismu,

Vai saskatīt tumsu gan sevī, gan cilvēkos,

kā arī situācijās sev apkārt.

Mēs savai gaismai pateicamies.

Mēs līdzsvaru dabā un sevī sajūtam

un to savā ikdienā ienesam un tajā esam.

Mēs savā iekšējā vienotībā esam.

Viss šajās enerģijās ap mums ir un staro,

jo gaisma rada līdzsvaru un līdzsvars ir ceļš uz vienotību.

Mēs esam gaisma.

Mēs esam līdzsvars.

Mēs esam vienotība.

Mēs esam. Mēs esam. Mēs esam.