Pagātnes dziedināšana, esot Tagadnes Gaismā.

 

Kad esmu savā Sirdī,

varu arvien dziļāk iekšējā pasaulē ielūkoties.

Es apzinos, ka, pārskatot notikumus savā dzīvē,

šobrīd spēju uz tiem skatīties ar citām acīm.

Tagad es tur ienesu Gaismu, kas ir manī.

Es dodos uz bērnību, savienota ar savu sirds siltumu.

Es spēju noliekties pie savas mammas un tēva kājām

un pateikties viņiem par visu,

 

ko viņi ir darījuši, lai es būtu.

Es jūtu Gaismu viņu Dvēselēs

un pieņemu mūsu dzīvju stāstu.

Es apzinos, ka esam satikušies šeit uz Zemes,

lai būtu kopā un mācītos.

Tagad varu Jums no sirds pateikties

kā saviem radītājiem un labākajiem skolotājiem.

Pateicos. Pateicos. Pateicos.

Es dodos uz saviem pusaudžu gadiem

un arī šo laiku piepildu ar Gaismu.

Es pateicos skolai, skolotājiem un draugiem

par visām mācībām, ko esmu šajā laikā ieguvusi.

Tagad es varu piedot to,

ko vēl nebiju piedevusi.

Šobrīd spēju pieņemt un izprast visu,

kas ar mani ir noticis ar pilnu apzināšanos un piedot sev.

Tagad es esmu pieaugusi un pati radu savu dzīvi.

Es spēju uzņemties atbildību par savu rīcību, domām un emocijām,

jo visas tās ir manis pašas radītas.

Es veidoju savu pasauli.

Tā ir tāda, kāda pašlaik esmu es.

Tikai es pati, esot savā Gaismas sirdī,

apzinos un veidoju savu dzīvi.

Piedodot, pieņemot un pateicoties.

 

Es, esot Tagadnes Gaismā, spēju mainīt pagātni

un radīt nākotni.

 

Es esmu savas dzīves radītāja.

 

ES ESMU.Maija Kadiķe