Tava galaktika riņķo ap tevi.
Tu esi Centrs. Sajūti to.
Centram nekas nav jādara, jo pietiek vienkārši ar to, ka viņš ir.
No Centra Tu redzi planētas un zvaigznes ap sevi.
Tās ir vienreizējas un neatkārtojamas.
Priecājies par tām, kā viņas priecājas par tevi.
Kopā jūs veidojat brīnišķīgu kosmisku mandalu.
Šī kosmiskā mandala ieskauj Zemi.
Kad katrs mandalas gabaliņš iezaigosies,
viss Zemes tīkls jeb režģis izmainīsies.
Jūs kā zvaigznes sadosieties rokās
un palīdzēsiet to izdarīt viens otram.
Tas jau notiek tagad, jo šī mandala veidojas caur sirdīm.
Caur vienojošiem punktiem katrā no jums.
Telpiskā gaismas mandala ieskauj Zemi
un jūs kopā ieejat Jaunā Ērā.
Zeme to paveiks viegli un harmoniski. Kopā ar Sauli.
Ūdens un Uguns.
Tāda planetāra savienība vēl līdz šim nav bijusi.
Jūs esat tam liecinieki.
Jūs esat dalībnieki.
Jūs esat realizētāji.
Mēs apsveicam Jūs ar to!
 
Miljoniem gaismas būtņu vārdā
Erc. Gabriēls.
 
23.04.2012.

Vēstījumi

Lūgšanas