Jau izsenis Latvija ir tikusi saukta par Māras zemi. Tas ir tāpēc, ka tās dievišķais pirmsākums atrodas sievišķajā pusē jeb sievišķās enerģijās. Protams, ka šai sievišķai pusei pretim atrodas vīrišķā, bet kā pamats ir ielikts sievišķais punkts jeb sievišķā sēkla.

Uz planētas Zeme ir valstis, kur pirmsākums ir vīrišķajās enerģijās. Līdz ar to šīs vietas uz Zemes savstarpēji mijiedarbojas, veidojot sabalansētību un līdzsvaru. Tā tas ir bijis no Zemes rašanās laikiem, kad sievišķo un vīrišķo enerģiju punkti uz zemeslodes ir veidojuši sinhronu enerģētisko pārklājumu, sauktu arī par gaismas režģi.

Katras valsts Egregors , sauksim viņu par Erceņģeli, atspoguļo valts enerģētisko struktūru, ietverot tās emocionālo stāvokli. Tātad sievišķās un vīrišķās enerģijas sadarbību. Ja paskatās uz Latvijas Erceņģeli, tad viņš atrodas uz nedrošiem pamatiem, kas atspoguļojas viņa kājās. Viena kāja praktiski ir atsacījusies darboties, bet otra ,,uzpampusi,, no tā, ka funkcionē nepareizi. Sievišķā puse ir pārņēmusi uz sevi vīrišķās puses uzdevumus un darbību. Līdz ar to sievišķā daļa ir neveselīgi ,,uzbriedusi,, , bet vīrišķā ir ,,atrofējusies,,.

Tikai tad, kad sievišķā puse nostāsies vienīgi uz saviem īstajiem pamatiem un apzinās un sāks veikt tikai savus uzdevumus, Latvijas Erceņģelī sāksies atveseļošanās procesi. Tad arī Māras enerģijai tiks dota iespēja atdzimt no jauna kā Fēniksam no pelniem.

Tas ir pamatuzdevums ne tikai Latvijai, bet visām valstīm uz zemeslodes – sajust savu Erceņģeli un, izejot no Viņa virsuzdevuma, sākt sevi dziedināt.

Dziedināšana atspoguļojas it visā – katrā domā un katrā elpas vilcienā. Vai tā, kas iet, domā, runā un jūt patiesi esmu ES? Vai varbūt sabiedrības ierobežojumu un reklāmu iespaidā radīts veidojums?

Katrā sievietē vēl ir saglabājusies šī īstās un pirmatnējās sievietes sēkla kā dzirksts. Ir pienācis pēdējais laiks to modināt, jo, ja tas nenotiks tagad, iespējams, ka uz nākošo dzīvi Jūs to vairs nespēsiet aiznest. Tik trausla ir palikusi šī saikne ar SEVI.

Kamēr Jūs, mīļās Latvijas sievietes, neapjautīsiet Māru sevī, nekas nemainīsies jūsu ģimenēs, jūsu kultūrā, jūsu ekonomikā, sociumā un kopumā valstī!

Tāpēc, mīļās, viedās, gudrās un skaistās Latvijas sievietes, vienkārši apstājieties!

Apstājieties uz brīdi šajā straujajā skrējienā cauri laikam un pajautājiet sev godīgi, uzliekot roku uz sirds –

-Vai es esmu laimīga?

- Vai es esmu laimīga sieviete?

- Vai es esmu laimīga kā meita? Kā māsa? Kā sieva? Kā māte?

Ja kaut viena atbilde ir Nē, tad ejiet dziļāk un pajautājiet tai viedajai sievai jūsos – Kāpēc? Kas ir noticis? Un kā es varu to labot?

Jūsu pārmaiņas sāksies iekšējā telpā. Jūsu sirds vietā, kad būsiet godīgas pret sevi , tādā veidā cienot sevi.Jo, ja Jūs pašas sevi necienat, Jūs nedodat vīriešiem iespēju cienīt Jūs.

Godiniet šo gudro un viedo Sievieti sevī! Savu Māru. Un viņa godinās Jūs.

Tādā veidā Jūs dosiet iespēju atveseļoties ne tikai savām attiecībām, visai ģimenei un dzimtai, bet arī Latvijas Erceņģelim. Tikai tad Viņš varēs nostāties uz abām kājām, ja sievietes pārņems savus uzdevumus – nest svētību sev un savai ģimenei, bet vīrieši savējos – radīt vietu un vidi, kur šai svētībai ienākt.

Tās sievietes, ka mūs sadzirdēs, būs pirmatklājējas jeb celmlauzes šajā atdzimšanas procesā. Fēniksi, kas celsies no pelniem.

Mēs mīlam Jūs!

Erc. Metatrons, Erc. Sandalfons, Erc. Gabriēls, Erc. Mihaēls, Dievmāte Marija

18.06.2013.

Vēstījumi

Lūgšanas