Nedēļas vēstījums no Eņģeļiem.

10.novembris.

Mums visiem šis ir pārbaudījumu laiks. Gan Jums - cilvēkiem, gan mums – Eņģeļiem. Jūs arvien vairāk atbrīvojaties no vecajām enerģijām un meklējat jaunas izpausmes. Tādā veidā Jūs radat citādu pasauli, kurā arvien lielāku vietu ieņem harmonija un miers. Mūsu – Eņģeļu uzdevums ir atbalstīt un vadīt Jūs šajā Ceļā. Mēs dodam Jums arvien jaunas iespējas, kā to labāk paveikt un kā atvieglot Jums šo Ceļu uz dzīvi Dvēseles gaismā.

Bet, lai mēs satiktos, Jums jāpanāk solīti mums pretīm. Šis solītis ir labestība. Tā atver Jūsu sirdis, un Mēs varam Jums pietuvoties arvien vairāk.

Iespējams, ka ir brīži, kad daudzie pārbaudījumi nogurdina , un Jūs ilgojaties pēc kāda atelpas mirkļa. Tad palūdziet to mums, Eņģeļiem. Mēs jums to sniegsim. Bet mēs Jūs aicinam, kad esat savā iekšējā gaismā un mierā, atcerieties par labestību. Tā ir jūsu jaunās esības pamats. Padomājiet, kā varat kļūt labestīgāki un paveiciet kaut ko labu priekšs citiem. Saviem līdzcilvēkiem. Izdariet to nesavtīgi un ar mīlestību. Tik daudz Dvēseles Jums apkārt ilgojas pēc atbalsta un līdzi jušanas! 

Esot labestībā, arī tie pārbaudījumi,kas sekos, liksies Jums daudz vienkāršāki un vieglāk pārvarami.

Atverot sevi labestības plūsmai, Jūs sajutīsiet, cik citi cilvēki ir labi pret Jums. 

Arī Mēs Eņģeļi varam ar Jums labāk sadarboties, kad esat ar atvērtām un labestīgām sirdīm. 

Tikai aiciniet Mūs! Tad šo Ceļu uz dzīvi Dvēseles gaismā mēs iesim kopā. Plecs pie pleca. 

Vēstījumi

Lūgšanas