Arvien vairāk uz Zemes ir cilvēku, kuri meklē iespēju atgriezties pie sevis. Cilvēki saprot, ka dzīve tikai materiālā pasaulē nesniedz piepildījumu un laimi. Viņi meklē jaunus ceļus, un tas nozīmē, ka dvēsele ir devusi šo impulsu, kas palīdz pamosties.Ja Jūs lasāt šīs rindas, tas vēstī , ka esat no tiem, kas meklē Ceļu uz Dzīvi dvēseles gaismā.

Mēs, Eņģeļi, esam laimīgi par katru, kurš kā pumpurs sāk vērties savai jaunajai esībai. Tādu pumpuru kļūst arvien vairāk un līdz ar to mums, Eņģeļiem, ir daudz darba. Tas ir mūsu uzdevums. Mēs tam esam sen gatavojušies, lai atkal varētu atgriezties uz Zemi un būt Jums blakus kā draugi. Kā brāļi un māsas. Jo šis darbs, ko mēs veicam, ir mūsu kopdarbs. Tas ir saskaņots ar Augstāko dievišķo plānu.

 

Bet šajā Ceļā pie savas patiesās gaismas esības Jums būs jāpārvar daudz ilūziju. Tās var būt radušās no prāta, no savas, kā arī no citu cilvēku pieredzes. Iespējams, ka satiksiet cilvēkus, kas, dzīvojot savās ilūzijās, dalīsies ar tām arī ar Jums. Tādā veidā variet tikt iesaistīts svešu ilūziju pasaulē. Esiet modri! Jo, jo vairāk cilvēku mostas, jo mostas arī pretējie spēki.

Tāpēc tādos brīžos, kad Jums jāizdara kāda svarīga izvēle, vai, kad parādās šaubu sajūta, pieaiciniet mūs – savus Gaismas eņģeļus. Lūdziet, lai mēs palīdzam Jums atvērt jūsu Gaismas sirdis. Tur, jūsu pašu vistīrākajā vietā, ir visas atbildes. Ja izdarīsiet izvēles no savas Gaismas sirds, bet ne no prāta, tad tās arvien vairāk Jūs tuvinās dzīvei Dvēseles gaismā.

Vienmēr atcerieties, ka mēs, Gaismas eņģeļi , esam Jums blakus.

Vēstījumi

Lūgšanas