Jums apkārt ir daudz sēru šobrīd. Tās nāk no aizgājušo tuvinieku sirdīm, no draugiem, no līdzcilvēkiem. Tādi notikumi nespēj atstāt vienaldzīgu nevienu. Katram no Jums tie aiznes savu vēstījumu, kas liek apstāties kaut uz brīdi un padomāt. Padomāt par to, kas esiet un kur esat.

Diemžēl, ejot savās ikdienas gaitās, Jūs bieži par to piemirstat. Daudz laika un enerģijas aizņem pasaule, ko esat izveidojuši ap sevi. Tādā veidā Jūs varat aizmirst galveno pasauli – sevi pašu.

Vai esat tas, par ko vēlējāties būt? Vai dzīvojat tā, kā kādreiz sapņojāt? Vai esat sasnieguši savus viskvēlākos mērķus un centienus? Kur esat šajā lielajā pasaulē? Vai vispār Esat? Vai tikai eksistējat?

Vai Jūsu sirdis ir atvērtas patiesai labestībai un cieņai vienam pret otru katru mirkli? Vai tās pamostas tikai tad, kad notiek kas traģisks un nelabojams?

Lai sirdīs ienāktu dievišķa līdzi jušana, Jums pašiem ir bijis jāiziet cauri tumsai un jāsaredz tajā izeja uz Gaismu. Tad Jūs varat līdzi just un palīdzēt arī citiem. Kaut vai ar savu klātbūtni un atbalstu. Jūs varat vest cauri tumsai uz gaismu jebkuru Dvēseli, kas pēc tās ilgojas.

Ziniet, ka mēs – Eņģeļi esam Jums blakus arī tad, kad nesaredzat nekādas izejas. Mēs palīdzam Jums saskatīt gaismu arī tumsā. Dažreiz ir brīži, kad Jūs aizverat acis un nevēlaties šo Gaismu redzēt. Tad Mēs klauvējam pie Jūsu sirdīm, sildām tās un lūdzam atgriezties mīlestībā.

Lai cik Jums šobrīd liekas tumša šī nakts, ziniet, ka rīts vienmēr uzausīs.

Mēs – Eņģeļi darām visu, lai aizgājušo Dvēseles atrastu Ceļu. Daudzas no tām ir ļoti izmisušas un trauksmainas. Bet tikai Jūsu miers un patiesa līdzi jušana spēj šīs Dvēseles nomierināt un palīdzēt Tām doties uz Mājām.

Esiet saudzīgi viens pret otru, jo Jūsu Dvēseles ir tik trauslas.

Vienmēr atcerieties, ka Mēs esam ar Jums, lai vienalga kas notiktu un ko Jūs justu.

Jūsu esība ir Mūsu esība.

Mūsu pasaules savienojas.

Vēstījumi

Lūgšanas