Mūsu, Eņģeļu, pasaulē šis ir īpašs laiks, jo ar Pirmo Adventu atveras Gaismas vārti, pa kuriem miljoniem Eņģeļu dodas uz Zemi, lai būtu šeit Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Lai arī kas ir noticis ar Jums, jūsu ģimeni, jūsu zemi, atrodiet gaismu sevī un saglabājiet to. Šis gaišums sākas ar ticību. Ja jūsos ir ticība, ka varat dzīvot citādā, daudz izgaismotākā pasaulē, tad tas arī notiks. Jūs to paveiksiet.

Jums ir jāsajūt sevī sākuma punkts, no kura Jūs veicat savu pāreju uz dzīvi Jaunā pasaulē. Šis punkts nevar sakņoties aizvainojumos, bailēs un sāpēs. Jums katram ir jāatrod sevī iekšējie resursi, lai izietu ārā no negatīvām enerģijām. Mēs, Eņģeļi, saprotam, ka tas nav viegls uzdevums daudziem no Jums. Tāpēc jau arī mūs ir tik daudz Jums visapkārt, lai būtu kopā un palīdzētu paveikt šo pāreju no dzīves bailēs uz dzīvi mīlestībā. Pieaiciniet mūs Eņģeļus, sajūtot atbalstu, maigumu, siltumu un mūsu spārnu pieskārienu.

Mēs jūtam un zinām, ka daudzi no Jums domās par to, ka ir lietas, kuras nevar aizmirst, kuras sāpina un varbūt pat iedzen izmisumā.

Mīļie, kad Jūs atbrīvojat sevi no bailēm un sāpēm, Jūs arvien vairāk savienojaties ar Patiesību.Esot Patiesībā, Jums paveras iespēja daudz ko redzēt citām acīm. Pirmkārt, pašiem sevi.

Esot dievišķā Patiesībā, Jūs kļūstat par viediem cilvēkiem. Jūs redzat īstenību un līdz ar to nav vairs spēka, kas varētu manipulēt ar Jums. Tādā veidā Jūs atbrīvojat ceļu savai iekšējai Gudrībai. Ticiet, tādu Dievs ir ielicis katrā cilvēkā.

Savienoti ar savas Gudrības spēku, Jūs ieraugāt visu lietu Patieso dabu. Plīvuri krīt, un Jums paveras iespēja ieiet patiesības un mīlestības pasaulē.

Tas ir vienīgais Ceļš, kas ved ārā no ciešanām, jūsu spēka izmantošanas un jūsu gribas apspiešanas.

Atcerieties vienmēr, ka ar Jums ir jūsu izvēle. Atcerieties, ka Jums pieder jūsu Brīvība. Tikai katram pašam ir sava Brīvība jāpaņem.

Mēs, Eņģeļi, esam kopā ar Jums šajā Adventas laikā!

Sāciet ar ticību sev kā gaismas būtnei un Mēs Jums palīdzēsim paveikt šo iekšējo pāreju no dzīves bailēs un sāpēs uz dzīvi gaismā un patiesībā.

Bet vienīgā patiesība ir Mīlestība.

Pēc tās Jūs esat atnākuši šeit uz Zemi.

Atcerieties to, kad izdarāt savas izvēles.

Erc. Gabriēls

01.12.2013.

Vēstījumi

Lūgšanas