Jaunais gads ir iesācies ar spēcīgu gaismas intensitāti. Šī gaisma Jums dod iespēju skaidrāk saskatīt lietas, kuras vajadzētu izmainīt šajā gadā.

Jo lielākus un skaidrākus mērķus Jūs nospraudīsit pirmajos gada mēnešos, jo vairāk paveiksiet gada laikā.

Ar mums , Eņģeļiem ir līdzīgi. Arī Mēs mācāmies savās Gaismas skolās un pilnveidojam sevi, lai atrastu arvien jaunus veidus, kā palīdzēt Jums un kā uzlabot mūsu sadarbību. Tas ir Eņģeļu pamatuzdevums.

Mēs būtu laimīgi, ja Jūs mūsu kopdarbam jaunajā gadā veltītu vairāk laika un uzmanības.

 

Viss, kas notiek uz Zemes un kā Tā mainās, ļoti lielā mērā ir atkarīgs no Jums. Jūs esat šīs planētas radītaji. Dievs Jums to ir uzticējis.

Tāpēc ir svarīgi, noslēdzot pirmo gada mēnesi, nospraust priekšs sevis konkrētus uzdevumus, pēc kuriem vadīties turpmāk un pakāpeniski ieviest tos ikdienā.

Šo uzdevumu nozīme ir saistīta ar to, lai veselāki būtu Jūs un caur Jums visa Zeme. Tādā veidā gan Jūs, gan Zeme atgriežaties pie sava Veseluma, tātad pilnības.

Vispirms svarīgi būtu saprast, kas ir tas,kas Jūs atdala no Veseluma. Pēc tam meklēt veidus, kā pie Tā atgriezties.

Mēs, Eņģeļi, būsim labi padomdevēji un atbalstītaji Jums šajā ceļā.

Atgriešanās pie Veseluma notiek gan emocionālā, gan mentālā, kā arī fiziskā plānā.

Ja no Veseluma Jūs atdala nepatīkamas emocijas, tad vērojiet tās. Saskatiet situācijas, kurās rodas šīs disharmoniskās emocijas, mēģinot izprast to cēloni, un pakāpeniski atbrīvojieties no tām. Iespējams, ka Jums noderēs kāda garīgā prakse vai meditācija, kas palīdzēs šo uzduvumu labāk paveikt. Esiet apzinīgi un vērojiet sevi. Ja arvien vairāk pozitīvu emociju ienāk Jūsu dzīvē, tad esat uz pareizā ceļa.

Uzlabojumus mentālā plānā sāciet ar savas domu plūsmas vērošanu. Sekojiet, kas visvairāk aizņem jūsu prātu, no kurienes šīs domas nāk un kādu labumu Jums tās nes. Ja izdodas pabūt kādu mirkli bezdomu esībā, mēģiniet sajust sevi dziļāk. Sajust TO, kas esat, kad nav domu. Jūs varat paildzināt šos brīžus, kad esat dabā un klusumā, mierā un harmonijā.

Esiet modri, Mīļie! Apzinities, ko Jūs izvēlieties! Bieži vien TV un interneta informācija, pārāk daudz mobilo sakaru rada pārslodzi Jūsu prātam un iespējams pat programmē to. Tādā veidā Jūs mazinat saikni ar savu Dvēseles gaismu. Tāpēc pajautājiet vispirms Viņai, ko tā vēlas. Vai Dvēselei vajag šo bezgalīgo informācijas un reklāmas plūsmu, kas bieži izdara spiedienu uz Jūsu brīvo gribu? Līdz ar to gada sākums ir veiksmīgs laiks, ko Jūs varat izmantot, lai izdarītu atlasi –atdalot svarīgo no mazāk svarīgā, primāro no pakārtotā. Izvēlēties tik daudz mentālās plūsmas, cik tas ir harmoniski Jums šobrīd un saskaņoti ar Jūsu Dvēseles uzdevumiem.

Mēs , Eņģeļi, Jums palīdzēsim šajā darbā. Tikai pieaiciniet Mūs!

Tā kā enerģētika uz Zemes mainās, izmaiņas piedzīvo arī Zemes ķermenis. Līdz ar to Zeme aicina mainīties arī Jūs. Svarīgi ir pārskatīt savu ēdienkarti un ēšanas paradumus, kā arī fiziskās aktivitātes un esību dabā, kā arī saikni ar to. Katrs no Jums, Mīļie, jaunā gada pirmajos mēnešos var veikt kādus harmoniskus uzlabojums priekšs sevis un būt tik apzinošs, lai sekotu līdzi tiem arī turpmāk.

Bet galvenais, ko Mēs Jums novēlam – RADIET!

Jums ir šīs spējas, un tās nāk no Radītāja. Viņa iecere ir, lai Jūs paši uzņemtos apzinātu savas dzīves radīšanu, kā arī saprastu tās bezgalīgās iespējas, ko radīšana sniedz.

Pieaiciniet Mūs, Eņģeļus un mēs radīsim kopā.

 

Mīlestībā

Erceņģelis Metatrons

 

27.01.2014

 

Vēstījumi

Lūgšanas