Jūs noteikti jūtat, ka kaut kas īpašs notiek ap Jums. Gaiss virmuļo apkārt kā pirms nozīmīga eksāmena. Kādā tas izraisa satraukumu, citā mieru un pārliecību par rezultātu, bet kādā neziņu, izmisumu un , iespējams, pat paniku.

Bieži vien šīs negatīvās, zemās frekvences, ienākot kopīgā informatīvā laukā, tiek nodotas no viena cilvēka otram. Un Jūs pat nespējat aptvert, kas ir par iemeslu pēkšņam satraukumam un diskomfortam.

Bet Jums jāsaprot, Mīļie, ja šīs zemās frekvences ir Jūs apmeklējušas, tad kaut kas no vecajām enerģijām vēl dzīvo Jūsos. Jūsu uzdevums ir tās apzināt un iznest saules gaismā.

Šis laiks pirms Vasaras Saulgriežiem, kad dabas enerģijas un pati Zeme sasniedz Augstāko Uguns punktu, ir domāts tam, lai Jūs sagatavotu spēcīgai gaismas pārejai un dzīvei jaunā realitātē, kur izvēles, kuras Jūs izdarīsiet, būs atkarīgas no Jūsu tīras brīvās gribas. Tātad nebūs vairs nekādas piesaistes, kas Jūs turētu vecajās enerģijās.

Bet, lai harmoniski izietu cauri Lielajiem Gaismas Vārtiem Vasaras Saulgriežos, notiek vairāki sagatavošanās posmi un Jūsu enerģētiskā pārkalibrēšanās.

Pirmie vārti atveras naktī no 7. uz 8.jūniju un darbojas visu svētdienu. Jūs tos saucat par Vasaras svētkiem, bet Mēs par Jaunu iespēju svētkiem. Šajā dienā iesakām būt vairāk klusumā un dabā, atrodot tur savu svētnīcu un iespēju pabūt ar sevi. Ja esat kopā ar cilvēkiem, tad izvēlieties līdzīgi domojošos, sev dvēseliski tuvus cilvēkus, kas Jūs pieņem un saprot. Varat skaitīt lūgšanas, meditēt, klausīties harmonisku mūziku, aizdegt kādu sveci. Galvenais Jūsu uzdevums ir, lai apziņa būtu noskaņota un koncentrēta uz Dzīvi dievišķā gaismā. Tas ir ļoti svarīgi Zemei šobrīd un visiem tās iedzīvotājiem, jo Zeme var veikt šo kvanta pāreju tikai kopā ar Jums – cilvēkiem.

Nākamie Gaismas Vārti ir 14. un 15.jūnijā. Ja iepriekšējā posmā Jūs noskaņojāties uz jaunajām frekvencēm, tad naktī no 14.jūnija un tieši 15.jūnijs ir Jūsu ģenerālmēģinājuma diena pirms lielā kvanta lēciena Vasaras Saulgriežos.

Patiesībā tas brīnišķīgi saskan ar Jūsu tautas ticējumiem, Mīļie, kad Saules meitas un Dieva dēli pirms Saules griežiem pārdomāja, kā pavadīs šo dienu un nakti, ar kādiem cilvēkiem būs kopā, kādas dziesmas dziedās un kādus tērpus vilks, vainagus vīs un ēdienus gatavos.

Apkopojot šīs dienas enerģiju, to varētu nosaukt kā Gatavošanos svētkiem. Garīgā pasaulē tas tā arī izskatās – tā ir jauna iespēja jaunai dzīvei jaunās, daudz augstākās vibrācijās.

Šī diena ir praktiska diena, ko pavadat kopā ar tiem, ar kuriem vēlaties iziet cauri Gaismas Vārtiem.

Trešie vārti ir 21.jūnijā, kad atveras Debesis un Jūs saņemat to, kam esat šajā brīdī gatavi, atkarībā no tā, kā esat pirms tam pastrādājuši.

Par šo dienu mēs stāstīsim īpaši, kad pienāks laiks.

Bet tagad atcerieties, Mīļie, lai kas notiktu ap Jums, lai arī kādas vibrācijas valdītu, Jūsu galvenais uzdevums ir saglabāt mieru un līdzsvaru sevī. Ja kaut kas traucē Jums atrasties savā Dievišķās gaismas punktā, tad meklējiet to un atlaižiet.

Vēl ir laiks!

 

Apskaujam Jūs.

Mīlam un atbalstam.

Visu Eņģeļu vārdā Erc.Gabriēls

 

03.06.2014.

Vēstījumi

Lūgšanas