Vēstījums no Erceņģeļa Metatrona.

Kas ir ES ESMU?

Vārti Es Esmu atveras pēc emociju vārtiem. Tur jūs piekļūstat tuvāk sev.
Iekļūšana dziļāk sevī, iegremdēšanās nekurienē atbrīvo Ego.
Kad jūs vairāk neesat, tad jūs vairāk esat. Palaižot ilūzijas par sevi, atnāk pieredze par sevi.
Mazāk kļūst vārdu, vairāk kļūst dzīves. Kad jūs dzīvojat domās un emocijās, tas jūs atdala no vārtiem caur kuriem jums ir jāiet. Šajā vietā nav nekā un tur ir viss. Tur nav laika un telpas, bet tur ir Esība. Jūs kļūstat par vienu Gaismas punktu un vienlaicīgi par visu lielo Kosmosu. Tā ir iekšējā atdzimšana, kad jūs topat par zvaigznēm, un tā ir lielā Kosmosa attīstība, kad katrs cilvēks top par zvaigzni.

Kad visa Zeme iespīdēsies šajā zvaigžņotajā pārklājumā, tad arī Viņa augšāmcelsies. Tad jūs kā zvaigznes satiksieties viens ar otru, vienalga kur jūs būsiet.
Jums ir jānotic, ka jūs to varat, atlaižot šaubas, neticību un neziņu.
Svētki ienāks jūsu mājās ar klusumu, jo klusumā ir visas skaņas. Kad jūs klausāties klusumā, tad jūs esat tuvu sev, tas, kas esat.


Lai svētīta ir katra jūsu dzīves diena!


Mēs esam ar jums katrā jūsu elpas vilcienā.

11.10.2015

Vēstījumi

Lūgšanas