Vēstījums no Eņģeļiem par to, kāds būs 2016.gads

Spēka impulss, ko iegūsiet šī gada beigās, būs tas, kas vedīs jūs cauri tumsai nākamajā gadā.

Mēs lūdzam jums uzņemties aizvien lielāku pašiniciatīvu - būt drošākiem un uzņēmīgākiem. Mums Eņģeļiem vieniem pašiem darīt šo Gaismas darbu paliek aizvien grūtāk. Mums vajadzīgs katrs cilvēks, kas ir nostājies uz Gaismas ceļu – katrs, kurš spēj nest Gaismu pasaulē, katrs , kurš spēj nest sevī mieru, līdzsvaru un Mīlestību.

Tas, cik daudz Mīlestībā jūs spēsiet ieiet vēl šogad – tik daudz Mīlestības jūs nākamgad sēsiet apkārt sev un apkārtējā pasaulē, kurā esat. Esiet modri, esiet uzmanīgi, esiet zinoši! Esiet visapkārt sev redzoši, jo neviena lieta nav nenozīmīga. Katra jūsu sajūta un intuīcija, katrs solis, ko sperat, ir svarīgs. Sāciet novērtēt sevi!

Liela daļa jūsu iepriekšējo dzīvju un šīs dzīves ir pagājis paļaujoties uz Gaismas pasaules atbalstu, bet tagad ir tas laiks, kad mēs atlaižam savu roku no jūsējās un jums ir jāsāk spert pirmie patstāvīgie soļi – tie ne vienmēr ir viegli. Tāpēc tā Gaismas intensitāte, ko jūs izstrādāsiet sevī līdz šī gada beigām, ir kā pamats jūsu nākamajam gadam. Gadam, kad mēs atļaujam jums pašiem iet – spert savus soļus un uzņemties 100% atbildību par savu dzīvi.

Esiet modri, esiet droši un zinoši, esiet sevi mīloši! Mīliet sevi! Novērtējiet to iespēju, ko jums dod šī dzīve šeit uz Zemes šajā iemiesojumā.

Mēs vienmēr esam ar jums. Ja arī jūs krītat, mēs sniedzam savu roku, lai palīdzētu piecelties un doties tālāk.

Pateicībā par jūsu darbu šajā gadā,
Erc. Metatrons

Vēstījums saņemts caur Maiju Kadiķi 17.12.2015

Vēstījumi

Lūgšanas