Vēstījums no Erceņģeļa Metatrona

 

                            27.02.2016.

 

             Daudz pārmaiņu notiek Zemes enerģētiskā līmenī Lieldienās. Tāpēc arī laiks pirms šiem notikumiem ir ļoti nozīmīgs, lai katrs no Jums, Mīļie, spētu sevī koncentrēt tik daudz Gaismas spēka, lai varētu veikt šo milzīgo lēcienu savā apziņā, kā arī emocionālā, mentālā un fiziskā ķermenī.

 

            Iespējams, ka notikumi, kas ir šobrīd jūsu dzīvē, kā arī domas un emocijas, kas Jūs pārņem, liekas nesaprotamas, destruktīvas un līdz ar to neizskaidrojamas.

 

            Svarīgi ir atcerēties, ka Gaismas pasaulei, ir savs nodoms. Tas ne vienmēr Jums cilvēkiem  ir saprotams. Tikai vēlāk, paejot laikam, Jūs spējat izprast Dieva un mūsu – Eņģeļu Gaismas plānu attiecībā uz katru no Jums.

 

            Es, Erceņģelis Metatrons, vēlos vēlreiz uzsvērt, ka jebkurš no Jums, tātad katrs Zemes iedzīvotājs vai viņš pats to apzinās vai vēl neapzinās, ir iekļauts Lielajā Zemes Gaismas pārejas plānā. Malā stāvētāju vairs nav. Ja Jūsu dzīvē kaut kas nozīmīgs pašlaik notiek vai arī nenotiek, tas arī ir plānā. Jūs cilvēki un Mēs Eņģeļi esam dalībnieki Gaismas procesam, ko varam nosaukt par Zemes Augšāmcelšanos.

 

            Tāpēc arī Jūsu katra darbs pirms Lieldienām ir tik nozīmīgs.

 

            Pirmkārt, Jums tiek dota iespēja šajā laikā aktivizēt savas uz augšu nesošās enerģijas, tātad Gaismu.

 

            Otrkārt, caur savu procesu Jūs iekustināt augšāmcelšanās enerģijas citos cilvēkos un viņi sāk mosties un kāpt ārā no migas.

 

            Treškārt, Jūsu darbs ar sevi ir kā ieguldījums visam kopīgam Zemes Gaismas izaugsmes procesam.

 

            To, kas pašlaik notiek jūsos, varētu raksturot kā kūniņas procesu. Laikā, kad oliņa kļūst par tauriņu, viņa iziet vairākas stadijas. Tagad Jūs esat kūniņas posmā, lai pēc kāda laika izlauztos ārā un kļūtu par tauriņu – brīvu, vieglu, starojošu. Kas ar tauriņu notiek kūniņas laikā, ir acīm apslēpts, tātad neredzams. Tāds ir Jūsu posms šobrīd – dziļš iekšējs process, kura laikā ir jāprot atsijāt sēklas no sēnalām - jāizdara izvēles un jāpieņem lēmumi.

 

            Šīs izvēles un lēmumi ir Jūsos brieduši jau diezgan ilgi. Tagad ir pienācis laiks, lai to paveiktu. Tikai tad, ja sēklas uzbriest, tās spēj dot spēku un pēc tam ražu. Sēnalas traucē izaugsmei, tāpēc svarīgi ir tās atdalīt.

 

            Sēklas spēks – tā ir enerģija, kas Jums šobrīd ir visvairāk vajadzīga, lai nobriestu, izaugtu un lai izlauztos no savas kūniņas. Tas ir kā lēciens nezināmajā, jo Jūs vēl neapjaušat, kāda pasaule ir aiz sienām.

 

            Tāpat Jums ir grūti noticēt tam, ka esat tauriņi un ka Jums ir spārni, pieņemt savu brīvību, redzēt pasauli un sevi jaunām acīm un vienmēr atrasties Dieva Gaismā.

 

            Šis ir laiks, kad Jums tiek sniegts atbalsts no Eņģeļiem, lai Jūs varētu centrēt sevī enerģiju, kas palīdzēs Jums izdarīt šo lielo enerģētisko izrāvienu un tai sekojošo transformāciju un atdzimšanu.

 

            Mīļie, esiet godīgi pret sevi. Tikai, atzīstot savas nepilnības un ieskatoties acīs savai neziņai, šaubām un bailēm, Jūs varat tās atbrīvot. Tad Jūs darāt sevi brīvu un atgūstat spēku.

 

            Mēs, Eņģeļi, esam vienmēr Jums blakus, lai atbalstītu un aizsargātu. Bet spēka koncentrēšana un izlaušanās no kūniņas Jums jāpaveic katram pašam.

 

            Kristus Gaisma ir Jūsu sirdīs. Lai tā pavada Jūs šajā Ceļā!

 

            Visu Erceņģeļu vārdā Erceņģelis Metatrons

 

            Pierakstīja Maija Kadiķe

Vēstījumi

Lūgšanas