Vēstījums no Māras.
Māras dienā.

Zeme mostas kopā ar Sauli. Viss dzīvais sāk jaunu savas esības aprites ciklu. Tāpēc es, Māra, aicinu Jūs, mīļās latvju sievietes, Dieva meitas, atveriet sevi pavasara atmodai.
Jūsu zeme Latvija ir tik skaista un vienreizēja, ka, ja to vēlaties, varat saskatīt Dieva izpausmi it visā, kas ir ap Jums un dabā.
Mēģiniet noskaņot sevi uz dabas cikliem un pašreizējo enerģiju attīrošajām vibrācijām.


Katrs augs, koks, zieds un zāles stiebrs steidzas Jums palīgā, lai Jūs sajustos kā savas dzimtenes daļa, lai Jūs līdzdarbotos ar savu zemi un tautu.
Es, Māra, esmu jūsu ciltsmāte, kas savieno sevī gan matērijas pasauli, gan Dieva gaismu.
Tāpēc es aicinu Jūs, manas meitas, tagad, kad mēs ieejam jaunā dabas ciklā, novērtējiet sevi ar patiesības acīm, sajūtiet dievišķo Zemes spēku sevī. Apziniet savas spēcīgās puses un arī tās lietas, kas vēl ir jāmaina, lai Jūs būtu harmonijā un līdzsvarā ar sevi.
Šis darbs, manas mīļās meitas, mums būs jāveic kopā, jo arī es – Jūsu Māra, vairs nevaru pastāvēt vecajos priekšstatos un enerģijās, kuras man grib uzspiest. Es mainos kopā ar Zemi, un Jūs varat palīdzēt man to paveikt. Zinu, ka iet pa iemītu taku ir viegli un vienkārši. Tur viss ir zināms, un nekādi pārsteigumi negaida. Bet tas nav tas ceļš, ko tagad lūdz no Jums Dievs un Māte Zeme. Ir citi laiki, citas enerģijas un iespējas. Es, Māra, vairs nevēlos dejot tajā pašā ritmā un veikt tos pašus rituālus, kas bija simtiem gadu atpakaļ.
Paskatieties uz mani, sajūtiet mani! Es nāku, lai Jūs modinātu jaunām iespējām un daudz dziļākai sevis sajušanai.
Manas meitas, latvju sievas, mātes un māsas, jūsos visās ir dzīvs šis dievišķais sievišķās gaismas pirmsākums. Tas atrodas līdzsvarā ar dievišķo vīrišķās gaismas pirmsākumu. Jums vienkārši ir jāpieņem tas, kas Jūsos jau ir.
Iespējams, ka arī Jūsu dzimtas sievietes – mātes, vecmātes un vecvecmātes bija pazaudējušas šo saikni ar dievišķo pamatenerģiju sevī, bet Jūs esat šeit, lai varētu to paveikt un atgriezties pie savas patiesās esības – Gaismas sievietes zemes matērijā.
Atjaunojot Māru sevī, Jūs palīdzat to izdarīt arī visām savas dzimtas sievietēm. Tām, kuras atceraties un tām, kuras nezināt, bet viņas zina Jūs, jo esat savas dzimtas turpinājums.
Kopā mēs to paveiksim, Latvju meitas, māsas, sievas un mātes.
Mēs Augšāmcelsimies kā Fēniksi no pelniem, lai ienestu gaismu, mīlestību un harmoniju savā ģimenē, dzimtā un zemē Latvijā.

Pierakstīja Maija Kadiķe,
esot Māras un Kristus enerģijās

Vēstījumi

Lūgšanas