Vēstījums par Gaismas integrāciju.

Katrs jautājums, ko uzdodat, atbalsojas lielajā Visuma telpā un Jūs saņemat atbildes.

Esiet vērīgi savās iekšējās sajūtās un sev apkārt pa 360 grādiem. Tā emocija, ko sajutīsiet, tā zīme, ko ieraudzīsiet, būs kā atbilde uz jautājumu, ko uzdodat.

Smalkā pasaule arvien vairāk pietuvojas Jūsu fiziskajai un materiālajai esībai. Tās nav tikai smalkās sajūtas, kas vibrē Jūsu enerģētiskā laukā, bet arvien dziļāka gudrība, kas var atnākt kā atklāsme impulsa veidā. Paturiet sevī šo atziņu, pierakstiet un strādājiet ar to.

Pašlaik uz Zemes notiek katras Dvēseles arvien dziļāks Gaisma integrācijas process. Tas nozīmē, ka Gaisma lauzīsies ārā no Jūsu Sirds centra un līdz ar to Jūs piesaistīsiet arī arvien vairāk Gaismas no ārpuses. Tā Gaisma, kas tuvosies, ir Jūsu pašu enerģija, kas, sajūtot Dvēseles pulsāciju, trauksies pie Jums cauri laika un telpas dimensijām. Jums tikai ir jābūt gataviem to pieņemt un pateikties.

Šī iekšējā lobīšanās un ārējās Gaismas integrācija var izraisīt diskomfortu. Esiet tam gatavi. Gaisma Jūsos izplešas. Tas notiek tāpēc, ka ejat šo Ceļu uz Veselumu, tātad fizisku, emocionālu, mentālu un garīgu vienotību, kas ir iespējama ar arvien lielākas savas iekšējās Gaismas atvēršanu un savas ārējās Gaismas, kas ir bijusi pazaudēta laikā un telpā, atgriešanu. Līdz ar to Gaismas kļūst vairāk un tā meklē sev vietu.

Domas var sākt likties smagas, emocijas nomācošas, fiziskais ķermenis sāpošs un noguris, bet garīgums pazudis. Pieņemiet to. Tas nav solis atpakaļ, bet gan apstiprinājums tam, ka esat tur, kur Jums ir jābūt un ejat vienā solī ar procesiem, kas šobrīd notiek Lielajā Kosmosa telpā.

Centieties mazāk analizēt, bet vairāk būt savā ķermenī, jo tieši tajā tagad notiek arvien lielāka Gaismas vibrāciju integrācija.

Sajūtot savas nepatīkamās emocijas, nestumjiet tās prom kā traucēkli, bet gan vērojiet, pieņemiet un pateicieties, jo tās atspoguļo pasauli, kurā pašlaik esat. To pieņemot, Jūs dodat sev iespēju veidot jaunu esību, kurā apzināti varat atrast sevī pozitīvas emocijas un savienojieties ar tām.

Ķermenis var sākt pieprasīt arvien vairāk uzmanības, jo tas ir Jūsu Gaismas templis. Caurskatiet savu ēdienkarti ar domu, vai patiesi izvēlaties to, pēc kā tiecas Dvēsele, vai tas ir tikai ieraduma spēks. Centieties atbrīvot lieko svari, jo Gaismai būs tur grūti integrēties.

Kustieties, staigājiet, dejojiet, dziediet!

Pavasaris ir kā radīts tam, lai Jūs augtu kā Gaismas sēklas, ko Dievs ir ielicis savos bezgalīgajos plašumos, lai Jūs izdzītu savas saknes Mātē Zemē, lai atcerētos sava augošā stumbra spēku, sava zieda krāsu un formu un savu smaržu.

Visas atmiņas par Jums kā par dievišķu Gaismas būtni ir Jūsos.

Ejiet ar šo jau zinošo apziņu.

Tā vedīs Jūs pie pareizām domām, vārdiem un lēmumiem.

Jūs esat kā ziedi, kuros Saule meklē savu vietu.

Vēl agrā rīta rasa slīd pār Jūsu ziedlapiņām. Tās ir asaras, kas attīra un ļauj sevi sajust dziļāk.

Ļaujieties tam, kas notiek. Tas ir Jūsu Ceļš pie sevis. Pie savas unikālās Gaismas individualitātes.

Mēs mīlam Jūs no sirds un patiesi.

No Kristus un Marijas Magdalēnas.

Pierakstīja Maija Kadiķe 02.04.2016.

http://www.engelupasaule.lv

https://www.facebook.com/engelupasaule

Vēstījumi

Lūgšanas