Ziemas svētku laiks ir nozīmīgs gan katrai ģimenei, gan lielās Gaismas pasaules saimei.
Mēs, Eņģeļi un Gaismas skolotāji, esam kopā ar Jums šajā Kosmiskā notikumā – Kristus dzimšanā.

Ar Viņa atnākšanu uz Zemes, mums tika dota iespēja ienest vairāk savas vibrācijas planetārā līmenī un tātad būt Jums tuvāk. Jums tika dota iespēja ienest Gaismu savā Sirdī. Tagad Kristus Gaisma ir katrā cilvēkā, tikai Jums pašiem tā ir jāatzīst, jāpazīst, jāsavienojas un jādzīvo šajā Gaismā kā vadošā dzīves enerģijā. Mēs, Eņģeļi un Gaismas Skolotāji būsim Jums blakus un pavisam tuvu šajā Ziemas svētku laikā, lai par to atgādinātu, lai palīdzētu, lai mācītu dzīvot mīlestībā.

Kad Jūs aizdegsiet sveces savās mājās, domājiet par Gaismu savās sirdīs. Domājiet par to, lai katra jūsu izvēle kļūst apzinātāka un Gaismas vadīta. Gaisma Jūs ieved mīlestības pasaulē. Aiciniet tur savu ģimeni, dzimtu, savus mīļos un draugus. Lai Jūsu sirds telpa ir tik plaša, ka katram tur ir vieta. Atcerieties rūpēties par savu Gaismas sirdi arī tad, kad beigsies svētki un sāksies ikdiena.

Mīļie, katra cilvēka Gaisma ir tik svarīga šobrīd! Lai arī šis ir vistumšākais gada laiks, Jūs ziniet, ka Gaisma tieši tagad gūst pārsvaru pār tumsu. Iespējams, ka tas notiek arī Jūsu dzīvē. Pieņemiet to ar pateicību. Pieņemiet to kā iespēju iet tālāk un ienest Gaismu tumsā ar katru dienu arvien vairāk un vairāk. Katrs šāds solis dara Jūs drosmīgākus, gaišākus, stiprus un mīlošus.

Mēs būsim katrā mājā un katrā ģimenē šajā svētku laikā, lai dāvātu Jums savu klātbūtni, svētību un mīlestību.
No Erceņģeļa Gabriēla un Svētās ģimenes – Marija, Jāzeps un Kristus.

Pierakstīja Maija Kadiķe

Vēstījumi

Lūgšanas