Dvēseles dvīņi jeb Vienotā dvēseles liesma ir stāvoklis, uz ko tiecas visa uz Zemes nākusī cilvēce.
Cauri laikiem un gadsimtiem cilvēki šo liesmu ir saglabājuši un viens otram nodevuši. Tikai pateicoties mīlestībai šī liesma ir dzīva un tā mājo šeit, pie Jums - uz Planētas Zeme.
Jūs vēl neesat to pilnībā apzinājuši, cik svēts un tālejošs ir bijis Tēva uzdevums un mērķis - cauri laikiem un pārbaudījumiem nest šo svēto uguni uz Altāri. Uz dievišķās pilnības Altāri.

Cilvēkiem ir vēlme visu redzēt, sataustīt un izprast arī fiziskā plānā. Bet Dvēseļu liesma ir jūsu iekšējā enerģētiskā savienošanās. Kad Zeme un Debesis sanāk Vienā. Līdzsvarā un harmonijā. Kad Jūs šeit nācāt, tad Gaismas kodols tika sadalīts divās daļās. Viena daļa palika dievišķās gaismas līmenī, otrai bija jāiziet zemes apmācības skola. Kad apmācība būs beigusies, jūs savienosieties atkal ar to otro - dievišķo pusīti, jo tā jau ir tā, uz ko visu laiku zemapaziņā esat tiekušies. Tā ir nākusi pie jums un vēstījusi caur dažādiem cilvēkiem, situācijām un attiecībām. Tā ir ieņēmusi dažādas formas un veidolus, jo bez viņas nebūtu iespējama jūsu attīstība šeit uz zemes.
Viņa - šī dievišķā pusīte - gaida to otru pusīti. Iespējams, ka caur daudziem cilvēkiem, ejot šo un citu dzīvju skolu, jūs to ieraugat, jo viņa izgaismo tieši tās lietas, kuras jums katrā no dzīvēm ir jāapgūst.
Viņa ir kā ceļvedis, kā bākuguns, kā liesmiņa tumsā, kā gaismiņa mežā.
Viņa ir tepat jums blakus!
Aizveriet acis un sajūtiet to!
Kļūst tik silti! Jo Dvēseles dvīnis ir blakus! Vajag tikai satikt to!

Cieņā un mīlestībā
Erceņģelis Rafaēls

 

2009.gada aprīlī

Vēstījumi

Lūgšanas