Svētīti, mīļie!


Es skūpstu katru no jums, kā savu bērnu.

Es zinu, ka ir brīži, kad jūsos izsīkst mīlestība. Ka ir brīži, kad vēlaties dot un saņemt, bet nav avota, no kā pasmelties. Tad atcerieties, ka šis avots esmu es.

Jūsu visu Māte.

Tas ir kā tuksnesī, kad meklējat oāzi, kur patverties un veldzēties.

Šī oāze ir katrā no jums, un es esmu kā ceļvedis uz to.

Es esmu kā atgādinājums, ka katrā ir tik daudz mīlestības, cik viņš ir gatavs to atvērt sev un citiem. Tad šai straumei nav robežu, nav šķēršļu, nav beigu.

Es mīlu jūs visus, kā māte mīl savu pirmdzimto.

Es mīlu jūsu mātes un jūsu tēvus. Un viņu mātes un viņu tēvus.

Šī mīlestība izgaismo visu jūsu dzimtu. Jūsu senči ceļas un jaunā gaismā iestarojas, jo dzimtas enerģijas dziedinātas tiek.

To staru, to enerģiju, ko tagad caur mani sevī sajūtat, sūtiet savai ģimenei, saviem vecākiem un viņu vecākiem, lai dvēseles caur mīlestību dziedinātas tiktu.

Sārta roze katram no jums, mani mīļie.

Marija

Dieva dēla māte

Vēstījumi

Lūgšanas